Børje Møster, skipper på seilkutteren HELT

Epost: bm@seilkutter.no

Telefon: 469 18 111