Historien om HELT

Eksportfart, fiskebåt, illegalt arbeid, frakt av farlig last, fraktebåt, rutebåt, sandfrakt, skoleskip, passasjerfartøy.

Hardangerkutteren HELT ble bygget i Ølve i 1932 av Johan T. Nerhus. Båten var bestilt av Ingebrigt Bakke fra Steinsland på Sotra. Ombord ble det installert 2 stk 60 hk Rubb, og med denne ble HELT landets hurtigste fiskebåt (12 knop).

HELT gikk i fraktefart med reker og hummer til Boulogne i Frankrike i fem år. I januar 1937 var båten på vei til Norge og kom ut i en av de verste uværsperiodene som har vært i Nordsjøen i moderne tid. Orkan og storm avløste hverandre i flere uker, og mange båter forliste i denne perioden (ref boken; «Full Storm, Trygve Nordanger).
HELT fikk grundig juling som satte spor, men var av de få småbåtene som klarte seg.

Bilde av et maleri av Helt.

Etter denne hendelsen ble båten ombygd og forlenget fra 80 til 90 fot ved Håkonshella utenfor Bergen, og kjøpt av Paul Solsvik fra Solsvik på Sotra. Den ble rigget for fiske og drev snurping etter sild fra Måløy til Haugesund fra 1937-1939, i kombinasjon med frakt av sild til Tyskland. Båten sank en gang ved kai i Kuckshaffen etter at drevet var gått ut etter et overhendig vær i Nordsjøen.

I 1939 gikk HELT i rutetrafikk i Øygarden, og under krigen gikk båten som fiskefartøy langs Norskekysten som før, og hver vinter var HELT på sildefiske i Nordnorge. Lastekapasiteten var 1200 hektoliter, og besetningen var vanligvis 5-6 mann, men på vinterfiske var de oppe i 17-18 mann. HELT hadde to «doryer» som de heiste opp i daviter på sidene. Under krigen ble det også drevet illegalt arbeid for «Bjørn West» og «Bjørn Øst»-styrkene. Helt fraktet motstandsfolk, våpen, ammunisjon og proviant. Dette ble levert i Osterfjorden, Masfjorden og Sognefjorden. Disse risikofylte toktene ble planlagt og styrt
fra Bergen. Det oppstod etterhvert mistanke om at det illegale arbeidet var oppdaget, og en bestemte seg for å flykte med båten til England. Frigjøringen kom dagen før planlagt avreise.

Etter krigen gikk HELT i eksportfart med fersk håbrann til kontinentet frem til 1947, og var også med på gjennoppbyggingen av Finmark, med tømmerlast. I 1947 ble det installert tråleutstyr i Sverige, og startet sildetråling på Fladengrunn i Nordsjøen. HELT var på denne tiden landets første sildetråler. Båten var også periodevis på tråling i Barentshavet frem til 1950. Båten ble da solgt grunnet eierens overgang til et større fartøy (M/S Kiloran)

Kjøperen av HELT i 1960 var Ludvik Paulsen fra Karmøy. Maskinen ble skiftet til en 50 hk Volda. HELT gikk med dynamitt fra Oslo og karbid fra Odda Smelteverk, i 5-6 år med denne farlige lasten. Deretter noen frakteturer fra Nordnorge med fisk. Fra 1950 til 1959 forliste HELT tre ganger. Første gang på Sør/Østlandet etter å ha gått på land. Andre gangen ved Brønnøysund etter å ha gått på feil side av en stake. Båten sank med 120 tonn fisk som var lastet i Henningsvær. Forliste tredje gang i 1959 utenfor Stavern fullastet med trefiberplater. Båten fikk forskyvning av lasten, deretter slagside og tok inn vann. De fikk berget seg inn i en lun vik, og sank der.

Deretter ble HELT kondemnert og overtatt av Ottesen på Sagvåg (Stord). Han foretok omfattende reparasjoner og utbedringer. I 1960 kjøpte Gunnar Andersen fra Kragerø båten, og det ble installert en 80 hk, 4-takts dansk «Gammadiesel». I tillegg ble det satt på ishud, og en startet frakt av singel og sand fra Kragerø til Oslo.

I 1965 overtok Nils Urangsæter som eier, og det ble satt på jern langs innsiden av garneringen under dekk, samt jern langs kjølen, for å forhindre at skroget ble «oppseilt». Deretter gikk HELT i sandfart i Hordaland og Rogaland, i kombinasjon med sildefrakt fra Møre til Bakarvågen på Askøy om vintrene. I 1967 ble HELT overtatt av Urdal Sandkompani, og den ble gående i sandfart i Osterfjorden. I 1968 overtok Erling Leiren fra Stamnes som eier, og installerte en 119 hk Volda. I 1973 overtok Ricard Veland
som eier. I 1977 overtok Bjørn J.Vevle som eier, og HELT gikk i sandfart helt frem til 1982, da veivakslingen røk. Deretter ble båten lagt i opplag ved Skuggestrand i Sørfjorden (Vaksdal). John Hausberg fra Sotra kjøpte båten, men den ble ikke løst fra land.

I 1990 ble HELT kjøpt av Børje Møster fra Åsane (Bergen). Båten ble rigget ned og ombygd til seilfartøy.
Det ble installert en GM Detroit V8 320 hk. Masteemner ble hugget på Voss, og seil ble sydd. Etter bare fire år ble båten godkjent for inntil 55 passasjerer, og det blitt gitt skjenkeløyve. HELT hadde barnehager, skoleklasser, turister, firma og private grupper som passasjerer i mange år fremover. I 1997 røk veivakslingen og maskinen ble skiftet til samme type maskin, men på 280 hk. I tillegg til å være et passasjerfartøy, var også HELT et opplæringsfartøy for arbeidsledige ungdommer, og som aktivisering av skoletrette ungdommer fra Bergen kommune. På overnattingsturer rommet HELT opp til 35 personer. I 1997 ble det etablert et aksjeselskap, og kort tid etter ble Stiftelsen HELT etablert, som kjøpte båten. Børje Møster mønstret av i 2000, da Stiftelsen HELT ble avviklet.

HELT ble kjøpt av Per Olav Baarli i 2000. Han ominnredet fartøyet og fortsatte med passasjerdrift, frem til båten ble overtatt av Arne T. Holkestad i 2004. Han startet en omfattende restaurering av fartøyet, med å skifte spant, hudplank, dekkshus og dekk.

I 2012 overtok Bjugn Sparebank v/Bjarne Beversmark som eier. De påkostet ytterligere arbeid med ny
rigg, og mye nytt utstyr og inventar.