Siste tidligere Arrangementer

2021

I 2021 dreier aktivitetene seg om reparasjoner, utbedringer, oppgraderinger og vedlikeholdsarbeid. Dugnadsgrupper er velkommen til å ta kontakt, for å avtale tidspunkt for å hjelpe til. Proviant og overnatting er […]